صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رییس جمهور باید دارای یک برنامه کارآمد و منسجم باشد

موضوع برنامه جهان سیاست: شاخص های یک رییس جمهور اصلح
کارشناس: محمد علی اسفنانی

مرتبط با این