صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

حضور مردم تامین کننده امنیت ملی

موضوع برنامه: رسیدگی به حل مشکلات مردم؛ مطالبه مقام معظم رهبری از نامزدهای انتخابات
کارشناس: دکتر حسن حسین زاده

مرتبط با این