صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

سفر دکتر حسن روحانی به کشور سوییس و اتریش

دکتر «ابوالفضل ظهره وند» کارشناس بین الملل، در برنامه «جهان سیاست» سفر دکتر حسن روحانی به سوییس و اتریش را مورد شرح و بررسی قرار می دهد.

مرتبط با این