جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

کشورمان به نهضت تولید محصول ناب نیازمند است

الزامات و راهکارهای حمایت از شعار سال

«مسلم خانی» کارشناس مسائل حوزه اجتماعی در برنامه «جهان سیاست» به شعار سال و الزامات و راهکارهای حمایت از آن پرداخت.

1397/01/15
|
13:06
دسترسی سریع
جهان سیاست