صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

الزامات و راهکارهای حمایت از شعار سال

«مسلم خانی» کارشناس مسائل حوزه اجتماعی در برنامه «جهان سیاست» به شعار سال و الزامات و راهکارهای حمایت از آن پرداخت.

مرتبط با این