جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

ایران در قبال برجام هیچ شرط جدیدی را نخواهد پذیرفت

دومین سالگرد آغاز اجرای برجام

کارشناس: فضایلی کارشناس مسائل سیاسی

1396/11/03
|
07:40
دسترسی سریع
جهان سیاست