صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

سخنان دکتر ظریف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما

موضوع: سخنان دکتر ظریف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما
کارشناس: دکتر مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی

مرتبط با این