جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

خود کفایی شدن را بیشتر باید در خود تقویت کرد

سخنان دکتر ظریف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما

موضوع: سخنان دکتر ظریف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما
کارشناس: دکتر مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی

1396/07/25
|
09:37
دسترسی سریع
جهان سیاست