صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

منافع آمریکا در اجرای برجام است

موضوع: واکنش ها به سخنان ضد ایرانی ترامپ
کارشناس: شعبانی فر کارشناس مسائل سیاسی

مرتبط با این