صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

ملت ایران از مجامع بین المللی خواسته های بحق دارند

موضوع: جزئیاتی از سفر رییس جمهور به نیویورک
کارشناس: حسن حسین زاده کارشناس

مرتبط با این