صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

از مهم ترین برنامه های دولت تشکیل معاونت دیپلماسی است

موضوع: رای نمایندگان به کابینه و اولویت های مهم پیش روی دولت
کارشناس: دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه

مرتبط با این