جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

رای نمایندگان به کابینه و اولویت های مهم پیش روی دولت

از مهم ترین برنامه های دولت تشکیل معاونت دیپلماسی است

موضوع: رای نمایندگان به کابینه و اولویت های مهم پیش روی دولت
کارشناس: دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه

1396/06/01
|
07:36
دسترسی سریع
جهان سیاست