صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

غربی ها به دنبال جلب افکار عمومی هستند

موضوع: حوادث تروریستی اخیر در غرب و رفتار سیاسی اروپایی ها در قبال آن
کارشناس: صادقیه کارشناس مسائل بین الملل

مرتبط با این