جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

حوادث تروریستی اخیر در غرب و رفتار سیاسی اروپایی ها در قبال آن

غربی ها به دنبال جلب افکار عمومی هستند

موضوع: حوادث تروریستی اخیر در غرب و رفتار سیاسی اروپایی ها در قبال آن
کارشناس: صادقیه کارشناس مسائل بین الملل

1396/05/30
|
06:15
دسترسی سریع
جهان سیاست