صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

در بحث اقدامات تروریستی، ایران روشنگری خواهد کرد

موضوع: تصویب طرح مقابله با اقدمات تروریستی آمریکا
کارشناس: دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مرتبط با این