جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

جهان سياست

تصویب طرح مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا

در بحث اقدامات تروریستی، ایران روشنگری خواهد کرد

موضوع: تصویب طرح مقابله با اقدمات تروریستی آمریکا
کارشناس: دکتر محمد جواد جمالی نوبندگان دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

1396/05/24
|
15:13
دسترسی سریع
جهان سیاست