صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

در سال جاری فرکانس رخداد دما با افزایش روبرو بوده است

موضوع: افزایش دما و راهکارهای کاهش مصرف انرژی
کارشناس: مهندس احد وظیفه مدیر کل پیش بینی هواشناسی

مرتبط با این