صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

شرایط بحرانی در استان خوزستان

موضوع برنامه: شرایط بحرانی در استان خوزستان
کیومرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان: با توجه به افزایش دما؛ مدیریت بحران استان؛ با برگزاری جلسات و میزگردهمایی متعدد و گفت و گوهای ویژه خبری، سعی دارد هشدارهای لازم را به مردم ارائه دهد.

مرتبط با این