صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:10 تا 16:25 به مدت 15 دقيقه

نگرش دولت نسبت به سد سازی ها

موضوع برنامه: نگرش دولت نسبت به سد سازی ها
معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری؛ تمامی طرح ها باید پیوند زیست محیطی داشته باشند. خوشبختانه دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون در خصوص احداث سد یا طرح های بزرگ عمرانی، هیچگونه مجوزی را بدون ارزیابی محیط زیست نداده است. همه مواردی که تاکنون برای آن مجوز گرفته شده طبق فرایندی دقیق صورت پذیرفته است.

مرتبط با این