صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

همگانی شدن دوچرخه های هیدرولیک، کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد

موضوع برنامه سیاره آبی: مصرف صحیح انرژی و ارتباط آن با سلامت محیط زیست
دکتر اکرم عوامی رییس مرکز نوآوری و توسعه فناوری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست: ستاد توسعه مصرف انرژی طی سال های اخیر در راستای فرهنگسازی صرفه جویی انرژی و پاسداشت محیط زیست علاوه بر برپایی همایش ها، برنامه و گردهمایی های مختلف، برای توسعه فناوریها در این حوزه و استفاده از فناوری کارآمد برای کاهش مصرف انرژی و محیط زیست زیر ساخت هایی را آماده سازی کرده است.

مرتبط با این