صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

آفرود به چه قیمتی؟

موضوع گزارش: طبیعت قربانی تفریحات هیجانی
دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست: بنا به گفته زنده یاد دکتر قهرمان گیاه شناس و چهره آشنای بین المللی، تنوع گیاهی در کویرها به مراتب بیشتر از مناطق شمالی است. مناطق کویری ایران که مامنی مطمئن برای زندگی گونه های مختلف جانوران است؛ تصور کنید خودرویی را که به راحتی از دل آن کویر عبور می کند ...

مرتبط با این