سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

شبكه های مافیایی به صنایع بازیافت كشور ضربه می زنند

دبیر كل اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، انرژی های نو و مدیریت پسماند مورد حمایت نهادهای حاكمیتی قرار دارند.

روزانه ده ها هزار تن زباله در ایران تولید می شود.
به دلیل هزینه بر بودن مدیریت پسماند در كشور وهمچنین برای جلوگیری از تخریب محیط زیست شاید دیگر زباله طلای كثیف محسوب نشود.
اینكه زباله چرا و به چه دلیل طلای كثیف نیست، پرسشی است كه مهندس امین صدرنژاد دبیر كل اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت و گو با برنامه "سیاره آبی" به آن پاسخ داده است.
برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 كیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.
در ادامه باهم می شنویم

1398/02/18
|
10:11
دسترسی سریع
سیاره آبی