سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

طرح ملی جنگلانه، طرحی با محوریت مردم

ملیحه ثابت دبیر دبیرخانه مرکزی طرح ملی جنگلانه در برنامه سیاره آبی رادیو ایران گفت

طرح ملی جنگلانه ، طرح مردمی است که به همت سازمان های مردم نهاد انجام می شود و سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها هم از این طرح حمایت می کنند.
در این برنامه ملیحه ثابت دبیر دبیرخانه مرکزی طرح ملی جنگلانه از ویژگی های این طرح می گوید : این یک پویش مردمی است که علاقه مندان طبیعت را به خود جلب کرده است.
وی در ادامه افزود : این طرح از سال 93 به صورت کشوری انجام می شد و به صورت جداگانه بود اما از آن به بعد کارها تجمیع شد و استان های مختلف درگیر شدند.
این بخش را می شنویم

1397/10/04
|
13:00
دسترسی سریع
سیاره آبی