سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

تولید محصولات سبز باید سالم باشد

اقتصاد سبز و نقش کارآفرینی در توسعه و گسترش آن در برنامه رهاورد

رضا ارجمندی دکترای مدیریت محیط زیست در برنامه رهاورد، به اقتصاد سبز و نقش کارآفرینی در توسعه و گسترش آن پرداخت.
برنامه «رهاورد» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 به تهیه کنندگی مریم بانو فطرتی و راضیه حسینعلی و اجرای زهرا رحیمی و ایمان ساکی از رادیو ایران پخش می شود.

1397/08/12
|
10:25
دسترسی سریع
سیاره آبی