سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

از آبان سال جاری، دوربین ها شبانه روزی خودروها را کنترل می کنند

معاینه فنی خودرو و نقش آن در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست

سید نواب حسینی منش رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو در برنامه «سیاره آبی» نقش معاینه فنی خودرو در کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، مورد شرح و بررسی قرار داد.

1397/06/21
|
06:54
دسترسی سریع
سیاره آبی