صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

اهمیت تفکیک زباله از مبدا

دکتر «فرهاد پورسخا» کارشناس محیط زیست، در برنامه «سیاره آبی» از اهمیت تفکیک زباله از مبدا سخن گفت.

مرتبط با این