سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

عدم سدسازی در استان خوزستان سبب شوری آب منطقه شده است

وضعیت آب استان خوزستان

«الهه خانی» کارشناس و فعال محیط زیست در برنامه «سیاره آبی» به بحث وضعیت آب استان خوزستان پرداخت.

1397/04/13
|
08:15
دسترسی سریع
سیاره آبی