سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

رودخانه کرخه وضعیت مناسبی ندارد

جزئیاتی از کاهش سطح آب رودخانه کرخه

مهندس الوندی رییس پارک ملی کرخه در برنامه «سیاره آبی» شنوندگان را در جریان جزئیات کاهش سطح آب رودخانه کرخه قرار می دهد.

1397/04/02
|
09:17
دسترسی سریع
سیاره آبی