سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

آب های خاکستری باید امکان بازچرخانی را داشته باشند

بازچرخانی آب یا آب خاکستری

مهندس «علیرضا سلامت» مدیر کل امور بین الملل شرکت مدیریت صنایع آب در برنامه «سیاره آبی»؛ به بحث بازچرخانی آب یا آب خاکستری پرداخت.

1397/03/27
|
07:33
دسترسی سریع
سیاره آبی