صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بازچرخانی آب یا آب خاکستری

مهندس «علیرضا سلامت» مدیر کل امور بین الملل شرکت مدیریت صنایع آب در برنامه «سیاره آبی»؛ به بحث بازچرخانی آب یا آب خاکستری پرداخت.

مرتبط با این