صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

روز جهانی اقیانوس ها

دکتر علی مهدی نیا رییس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه اقیانوس شناسی علوم جوی در برنامه سیاره آبی به اهمیت زیست محیطی اقیانوس ها پرداخت.

مرتبط با این