سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

اقیانوس ها از منابع غذایی مهم محسوب می شوند

روز جهانی اقیانوس ها

دکتر علی مهدی نیا رییس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه اقیانوس شناسی علوم جوی در برنامه سیاره آبی به اهمیت زیست محیطی اقیانوس ها پرداخت.

1397/03/22
|
07:11
دسترسی سریع
سیاره آبی