صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت آب های زیرزمینی کشور

«محمد درویش» کارشناس محیط زیست؛ در برنامه «سیاره آبی» وضعیت آب های زیرزمینی کشور مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این