سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

آتش سوزی ها کاهش مواد عالی خاک را منجر می شوند

آتش زدن بقایای کشت گندم و جو در زمین های کشاورزی استان گلستان

مهندس «ابوطالب قزل سوفلو» مدیر کل منابع طبیعی؛ در برنامه «سیاره آبی» به بحث آتش زدن بقایای کشت گندم و جو در زمین های کشاورزی استان گلستان پرداخت.

1397/03/14
|
06:27
دسترسی سریع
سیاره آبی