سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

اکوسیستم های دریایی ایران حال خوبی ندارد

اکوسیستم دریایی چیست؟

دکتر «آریا وزیری زاده» رییس گروه منابع طبیعی دانشگاه شیراز در برنامه «سیاره آبی» به بحث اکوسیستم دریایی و مفهوم آن پرداخت.

1397/02/26
|
07:48
دسترسی سریع
سیاره آبی