صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست

مزدک دربیگی استاد دانشگاه در برنامه «سیاره آبی» نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

مرتبط با این