صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت دریاچه ارومیه در سال گذشته

دکتر مسعود باقرزاده کریمی مدیر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت دریاچه ارومیه در سال گذشته را مورد بررسی قرار داد.

مرتبط با این