صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

روز جهانی آب؛ ضرورت وعلت های نامگذاری

مهندس رضا راعی رییس گنجینه آب در برنامه «سیاره آبی» درباره روز جهانی آب و ضرورت نامگذاری آن، توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این