سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

سهم ایران از بارش های جهان تنها 240 میلمیتر در سال است

روز جهانی آب؛ ضرورت وعلت های نامگذاری

مهندس رضا راعی رییس گنجینه آب در برنامه «سیاره آبی» درباره روز جهانی آب و ضرورت نامگذاری آن، توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

1397/01/18
|
09:20
دسترسی سریع
سیاره آبی