صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

نقش قانون در حفاظت از جنگل ها

مهندس «مسعود منصور» معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوردر برنامه «سیاره آبی»، درباره نقش قانون در حفاظت از جنگل ها توضیحاتی را ارائه داد.

مرتبط با این