سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

سياره آبي

خشکسالی های پی در پی تالاب هشیلان را با بحران مواجه خواهد کرد

نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت تالاب هشیلان

مهندس یاوری مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه در برنامه سیاره آبی به بررسی وضعیت تالاب هشیلان مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه پرداخت.

1396/12/08
|
07:35
دسترسی سریع
سیاره آبی