صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

ضرورت نامگذاری روز هوای پاک

دکتر مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه سیاره آبی رادیو ایران توضیح می دهد

مرتبط با این