صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

شوری آب خلیج، از دریای خزر بیشتر شده است

موضوع: وضعیت خلیج گرگان در استان گلستان
کارشناس: دکتر عبدوس مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان

مرتبط با این