صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت فعلی تالاب میقان/ آسیب شناسی

کارشناس: رضا میرزرایی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی

مرتبط با این