صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بخشی از آب خاکستری قابلیت استفاده را دارد

کارشناس: مهندس علیرضا سلامت رییس امور بین الملل شرکت منابع آب

مرتبط با این