صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بحران آب در جنگل ها / آسیب شناسی

موضوع: بحران آب در جنگل ها / آسیب شناسی
کارشناس: دکتر هادی دلیری دبیر انجمن علمی جنگلبانی کشور

مرتبط با این