صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بررسی وضعیت مرجان ها در هرمزگان

موضوع: بررسی وضعیت مرجان ها در هرمزگان
کارشناس: مهندس داوود میر شکار مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم دریایی سازمان حفاطت از محیط زیست

مرتبط با این