صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بررسی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه

موضوع: بررسی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه
کارشناس: مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست

مرتبط با این