صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت آلودگی هوا / آسیب شناسی

موضوع: وضعیت آلودگی هوا / آسیب شناسی
کارشناس: محمد رستگاری مدیر کل پایش و نظارت محیط زیست استان تهران

مرتبط با این