صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بحران درخت کنوکارپوس در استان خوزستان

موضوع: بحران درخت کنوکارپوس در استان خوزستان
کارشناس:کیومرث حاجی زاده رییس مدیریت بحران استان خوزستان

مرتبط با این