صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

اهمیت جنگل های بلوط / آسیب شناسی

موضوع برنامه: اهمیت جنگل های بلوط / آسیب شناسی
کارشناس: دکتر ثاقب طالبی عوض هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

مرتبط با این