صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

ساخت و ساز غیر مجاز در روستای زیارت شهرستان گرگان

موضوع: ساخت و ساز غیر مجاز در روستای زیارت شهرستان گرگان
کارشناس: مهندس قزل سوقلو مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان

مرتبط با این