صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

مصرف چوپ تا پایان برنامه ششم به 13 میلیون متر مکعب می رسد

موضوع: جزئیاتی از طرح ملی زراعت چوب
کارشناس: مهندس امین پور مجری طرح

مرتبط با این