صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

مصرف گرایی و استفاده بی رویه از حامل های انرژی

موضوع: مصرف گرایی و استفاده بی رویه از حامل های انرژی
کارشناس: محید پارسا فرد کارشناس محیط زیست

مرتبط با این