صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

مالیات سبز و عوارض مربوط به آن

موضوع: مالیات سبز و عوارض مربوط به آن
کارشناس: دکتر شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش و فراگیر سازمان محیط زیست

مرتبط با این