صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

جزئیاتی از صید بی رویه ممنوع الصیدها

موضوع: جزئیاتی از صید بی رویه ممنوع الصیدها
کارشناس: دکتر علی اصغر مجاهدی معاون بنادر صیادی و ماهیگیری سازمان شیلات

مرتبط با این