سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

زمان تعویض گلدان گیاهان

زمان تعویض گلدان گیاه را نوع گیاه، محل نگهداری، دمای آب و هوایی و نوع خاك گیاه تعیین می كند.

خانه هایی كه در آن گل و گیاه نگهداری می شود، انرژی مثبت تری در مقایسه با دیگر خانه ها دارند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش گلدون برنامه سیاره آبی این بار درباره تعویض گلدان گیاه بیشتر توضیح می دهد.

زمان تعویض گلدان گیاه را نوع گیاه، محل نگهداری، دمای آب و هوایی و نوع خاك گیاه تعیین می كند.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/24
|
16:44
دسترسی سریع
سیاره آبی