سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

بهترین نور برای گیاهان آپارتمانی نورغیرمستقیم است

خانه ای كه پنجره های پر نوری دارد با فیلتر كردن پرده می توان انواع گیاهان را در آن محیط پرورش داد.

یكی از علت هایی كه بسیاری از افراد، از گل ها و گیاهان در محیط های كاری و زندگی استفاده می كنند، این است كه گیاهان باعث پاكیزه شدن هوای محیط نیز می شوند. این كار عملكرد تنفسی ما را تقویت می كند، همچنین كاهش استرس و فشار عصبی و افزایش تمركز از آثار دیگر حضور گیاهان در این محیط هاست.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش «گلدون» برنامه «سیاره آبی» این بار درباره علت و چگونگی آسیب زدن نور به گیاهان صحبت كرده است.

بهترین نور برای گیاهان آپارتمانی نور غیرمستقیم و فیلتر شده است، خانه ای كه پنجره های پر نوری دارد با فیلتر كردن پرده می توان انواع گیاهان را درآن پرورش داد.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 ازرادیو ایران پخش می شود.

1402/05/15
|
16:59
دسترسی سریع
سیاره آبی